ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

        ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

 

                                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ, ως διαχειρίστρια του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΙΝΗ, το οποίο χορηγεί ετήσιες υποτροφίες σε φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών, ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή φοιτήτριες, που σπουδάζουν αποκλειστικά την ειδικότητα ιατρού, νοσηλευτή ή βοηθού νοσηλευτή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την ανωτέρω υποτροφία ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, στην Γραμματεία της Φ.Ε.Ε., μέχρι και της 31ης Ιανουαρίου 2024.

Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι Έλληνες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι Σύρου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22810-82645 (εσωτ. 11), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                                ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε.Ε.

 

Copyright 2023. All rights reserved. Developed by Ly.Kos