ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 34 στην ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως (Ελάχιστο Ποσοστό αντιπαροχής 40%)

Η Φιλόπτωχος Εταιρεία Ερμουπόλεως, καλούμενη στο εξής «ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΣ»,
μετά από την αριθμ. 6/2023 Απόφαση του Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με λήψη σφραγισμένων προσφορών για την
αξιοποίηση, με το σύστημα της αντιπαροχής μέχρις εξαντλήσεως του συντελεστή
δόμησης, του ακινήτου επί της οδού Πάρνηθος 34 στο Π. Ψυχικό στην Αθήνα,
συνολικού εμβαδού #675,16# τ.μ.
Οι προσφορές να κατατεθούν έως την 19 η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Φιλοπτώχου Εταιρείας
Ερμουπόλεως, πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας ουδεμία προσφορά θα
γίνει δεκτή.
Την 10:30 π.μ. της 19 ης Ιουλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών ως οι σχετικοί όροι
της διακήρυξης.
Πληροφορίες για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης των όρων του διαγωνισμού, τους
τίτλους ιδιοκτησίας κ.λ.π., στα γραφεία της Φ.Ε.Ε., οδός Φιλοπτώχου Εταιρείας 1
στην Ερμούπολη Σύρου, τηλ 2281082645 (εσωτ 11) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ε. girokomeio-syrou.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ

Copyright 2023. All rights reserved. Developed by Ly.Kos